Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

tutus
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viaoll oll
4804 2933 500
tutus
I tak mnie nie znajdziesz
bo panuje tu
niezręczny bałagan
i szukasz mnie tam
gdzie ja nie szukam Ciebie
— - Katarzyna Wołyniec
Reposted frombeatkazz beatkazz viaitmakesmecalm itmakesmecalm
tutus
0003 0a08
Reposted fromneon neon viaankin ankin
tutus
Reposted fromgreensky greensky viaszpaqus szpaqus
tutus
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako viazurawianiaczka zurawianiaczka
tutus
Reposted fromborderx borderx viaAtari Atari
tutus
1576 d5d5

4gifs:

Do you even lift bro. [video]

tutus
6465 8b60
Reposted frompastainmy pastainmy viairmelin irmelin
tutus
0943 6a52
Reposted fromshepard shepard viakatastrofo katastrofo
tutus
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabolandia zabolandia viaawakened awakened
7303 554e
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaawakened awakened
tutus
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viaawakened awakened
tutus
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaawakened awakened
tutus
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaawakened awakened
tutus
Reposted fromgruetze gruetze viaFreXxX FreXxX
tutus
1241 be93
Reposted fromennomane ennomane viaFreXxX FreXxX
2700 b8b2 500

lissanaria:

standalonefics:

nubbsgalore:

nubbsgalore:

Happy #ObamaDay

(photos by pete souza, official white house photographer)

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

thank you.

I wanted this to go on forever

same.

Reposted fromsugikinator sugikinator viaFreXxX FreXxX

February 26 2017

tutus
4590 c1b7
Reposted fromartlover artlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl