Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

tutus
1256 2d0c 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaoll oll
tutus
0973 5f83 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaoll oll
tutus
6347 cc79
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll
tutus
Reposted fromlaserpony laserpony viaoll oll
3123 9912 500
Reposted fromidiod idiod viaoll oll
6789 833c
Reposted fromh3x h3x viaoll oll
4750 340e
Reposted fromidiod idiod viaoll oll
tutus
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaoll oll
7256 82bf
Reposted fromidiod idiod viaoll oll
tutus
1026 15d4
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakasiastrofa kasiastrofa
tutus
tutus
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viakasiastrofa kasiastrofa
tutus
8307 70f2
2134 1c1f 500

badddcat:

I’m prickly. - You can buy a print of this piece here.

2153 8e98 500
Reposted fromslashzaku slashzaku viakasiastrofa kasiastrofa
tutus
7824 6fb2
100% real. No fake.
Reposted frommatiasdak matiasdak viakasiastrofa kasiastrofa
tutus
5049 93ce
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viakasiastrofa kasiastrofa
tutus
0500 01c3 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viakasiastrofa kasiastrofa
tutus
8604 6e3c 500
Reposted fromscorpix scorpix viakasiastrofa kasiastrofa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl