Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

tutus
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viagdziejestola gdziejestola
tutus
tutus
3033 78c7 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
tutus
3392 f6b4
Reposted fromnazarena nazarena
tutus
Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy. Musisz nauczyć się uważnie obcować przede wszystkim z tym, co znasz. Bo za twoje znudzenie nie odpowiada rzeczywistość, tylko to, że nigdy się jej uważnie nie przyjrzałeś. Wrota twojej percepcji są przymknięte. Masz zaparowane okulary, pomazane błotem. I mówisz: „Wszystko, co widzę, jest takie samo”. A może po prostu wyczyść sobie okulary.
Kiedy pierwszy raz pojechałem nad Biebrzę oglądać ptaki, wszedłem na punkt obserwacyjny, wziąłem lornetkę i po chwili obwieściłem: „Niczego tutaj nie ma”. Doświadczeni ornitolodzy tarzali się ze śmiechu. „Zacznij patrzeć uważnie” – poradzili. I rzeczywiście, okazało się, że na tych mokradłach dookoła są dwa cietrzewie, siedem czapli, trzy orliki i mały krogulec. Kiedy jechałem tam po raz dziesiąty, już bez lornetki widziałem, że łąka pulsuje życiem.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viasatyra satyra
tutus
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viamontak montak
tutus
tutus
3790 b551 500
Reposted frompulperybka pulperybka
tutus
3335 7a1a
Reposted from4777727772 4777727772
tutus
tutus

January 10 2018

tutus
tutus
Marcel Duchamp
tutus
0684 64dc 500
Reposted fromyoursway yoursway viajointskurwysyn jointskurwysyn
tutus
0914 e813 500
Reposted from4777727772 4777727772
tutus
0971 58d6
Reposted from4777727772 4777727772
tutus
0986 5f9e
Reposted from4777727772 4777727772
tutus
0989 d5ba 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl