Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

tutus
tutus
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac via4777727772 4777727772
6658 174d 500

violentbaudelaire:

A squirrel lunch meeting

Reposted fromofepicsandfairytales ofepicsandfairytales viaoll oll
tutus
6230 098e
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
tutus
6092 2386
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll
tutus
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
tutus
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viaoll oll
tutus
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaoll oll
tutus
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
tutus
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
tutus
8517 296e
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaoll oll
tutus
Reposted fromu-dit u-dit viaoll oll
tutus
6234 1581
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
tutus
6225 797d 500
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
tutus
6215 66da 500
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
tutus
4846 a970
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
tutus
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
tutus
6045 7b39
Reposted from4777727772 4777727772 viaoll oll
tutus
Reposted frommangoe mangoe viaoll oll

April 14 2018

tutus
6630 8743 500
Reposted fromSanthe Santhe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl